Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

iEXA® Basisexamen Applications

Ambieert u een functie in ICT?  Iedere ICT professional heeft (basis)kennis nodig van organisatieprocessen, het vertalen van deze processen naar applicaties en ICT infrastructuren.

De iEXA® basisexamens sluiten naadloos aan op de internationale ICT competenties en beroepsprofielen. Hiermee heeft u genoeg basiskennis om aan de slag te gaan als professional in ICT. 

 • basisexamens toetsen op hbo-propedeuse niveau
 • verdiepingsexamens toetsen op hbo-bachelor niveau

Deze module beslaat vijf onderwerpen, te weten (1) informatiesystemen, (2) informatieanalyse (3) realisatie (4) implementatie en (5) beheer.

Wanneer de organisatie bepaalde bedrijfsprocessen op ICT gebied wil verbeteren wordt dit gedaan door middel van een informatie systeem. Tot een informatiesysteem behoren data, technieken en faciliteiten om data te ordenen en te interpreteren. Verder worden meegerekend de verbonden organisatie, personen en procedures.

Om een informatiesysteem goed te kunnen opzetten heb je een juiste analyse en verwerking van de juiste gegevens nodig en een gestructureerde wijze van creëren. Hiervoor worden een aantal stappen gezet.  De realisatie zal plaatsvinden wanneer het hele systeem op papier staat. Dit kan door middel van diverse programmeer talen, zoals bijvoorbeeld HTML, CSS, PHP en JAVA(script).

Wanneer het informatiesysteem is gerealiseerd dient deze in productie te worden gebracht. Dit houdt in dat er (eind)gebruikers betrokken moeten gaan worden om te controleren of dat wat is gemaakt inderdaad dat is wat er bedoeld is geweest. Als laatste stap wordt het informatiesysteem in beheer genomen. Gebruikers gaan ermee aan de slag en er zullen altijd dingen gebeuren die niet van te voren bedacht zijn. Het informatiesysteem moet dus na implementatie worden onderhouden en beheert.

Groepsgrootte:
De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Basisexamen Applications
 • maandag 19-03-2018 t/m 25-06-2018 van 18.45 - 21.30 uur

Cursusinhoud

 • Informatiesystemen;
 • Randvoorwaarden aan informatiesystemen;
 • Analyse, structureren en modelleren;
 • Ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen;
 • Beheer en exploitatie van informatiesystemen


Benodigde vooropleiding(en)

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Niveau

Vergelijkbaar met hbo-ad

Examens

De examens worden afgenomen door de Associatie. Je kunt examen doen op diverse locaties. Dit is één van drie basisdiploma’s van iEXA®.

Diplomering

Wanneer de cursist slaagt voor het examen, ontvangt hij of zij een certificaat van iExa®.

Vervolgopleiding(en)

Samen met het certificaat iEXA® Applications en het certificaat iEXA® Infrastructure hebt u genoeg basiskennis om in de ICT aan de slag te gaan. Na de 3 Basisexamens kunt u zich specialiseren in de volgende e-CF competentiegebieden:

 • Plan
 • Build
 • Run
 • Enable
 • Manage

Het e-Competence Framework (e-CF) is het Europese raamwerk waarop het e-Competence Assessment is gebaseerd.

Het e-Competence Framework omschrijft welke ICT-competenties in bedrijven en organisaties nodig zijn. Het heeft als doel in de Europese markt een algemene en volledige set van e-Competences aan te bieden, die op maat kunnen worden gebruikt in verschillende ICT-business omgevingen.

Algemeen

Cursusduur
max. 12 lessen van 2,5 uur
Zelfstudie
Oefenen thuis (circa 4 uur per week).


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 600,00 ineens of in 2 termijnen van € 330,00
Boekengeld
€ 100,00 (indicatie)
Examengeld
€ 192,00 (indicatie Associatie)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |