Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

iEXA® Basisexamen Business Processes

Ambieert u een functie in ICT? Iedere ICT professional heeft (basis)kennis nodig van organisatieprocessen, het vertalen van deze processen naar applicaties en ICT infrastructuren. 

De iEXA® basisexamens sluiten naadloos aan op de internationale ICT competenties en beroepsprofielen. Hiermee heeft u genoeg basiskennis om aan de slag te gaan als professional in ICT. 

 • basisexamens toetsen op hbo-propedeuse niveau
 • verdiepingsexamens toetsen op hbo-bachelor niveau

Deze module beslaat drie onderwerpen, te weten (1) bedrijfsprocessen, (2) de organisatie en (3) projectmatig werken.

Ieder bedrijf bestaat uit diverse processen, en om ICT goed te kunnen neerzetten in een organisatie is een goed beeld van deze zogenaamde bedrijfsprocessen belangrijk. Alles wat er gebeurt binnen een organisatie vergt een investering en heeft een opbrengt. Dit gaat verder dan in geld denken. Er worden taken (processen) uitgevoerd die ervoor zorgen dat de organisatie doelen bereikt.

Het is dus belangrijk om te weten wat bedrijfsprocessen zijn en welke er binnen een organisatie er gebruikt worden. Hiervoor is inzicht in de organisatie nodig. Waar staat de organisatie voor? Waar willen de mensen achter de organisatie naar toe nu en in de toekomst? Hoe wordt aangekeken tegen de inzet van de mensen, de betrokkenheid en hoe kan dit eventueel verbeteren?

Doordat er vaak in projecten wordt gewerkt binnen organisaties en daar de inzet en betrokkenheid van de mensen zich afspeelt, moet er worden gekeken hoe projecten worden uitgevoerd. Een project Moet worden uitgevoerd op een planmatige manier met een bepaald doel voor ogen, welke opgeleverd moet worden binnen een afgesproken tijd. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Gaan we in fasen werken of doen we het agile. Belangrijk zijn altijd en overal de beheer aspecten: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie. 

Groepsgrootte:
De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Basisexamen Business Processes
 • maandag 04-09-2017 t/m 27-11-2017 van 18.45 - 21.30 uur

Cursusinhoud

 • Informatiesystemen;
 • Randvoorwaarden aan informatiesystemen;
 • Analyse, structureren en modelleren;
 • Ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen;
 • Beheer en exploitatie van informatiesystemen.


Benodigde vooropleiding(en)

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Niveau

Vergelijkbaar met hbo-ad

Examens

De examens worden afgenomen door de Associatie. Je kunt examen doen op diverse locaties. Dit is één van drie basisdiploma’s van iEXA®.

Diplomering

Wanneer de cursist slaagt voor het examen, ontvangt hij of zij een certificaat van iExa®.

Vervolgopleiding(en)

Samen met het certificaat iEXA® Applications en het certificaat iEXA® Infrastructure hebt u genoeg basiskennis om in de ICT aan de slag te gaan. Na de 3 Basisexamens kunt u zich specialiseren in de volgende e-CF competentiegebieden:

 • Plan
 • Build
 • Run
 • Enable
 • Manage

Het e-Competence Framework (e-CF) is het Europese raamwerk waarop het e-Competence Assessment is gebaseerd.

 
Het e-Competence Framework omschrijft welke ICT-competenties in bedrijven en organisaties nodig zijn. Het heeft als doel in de Europese markt een algemene en volledige set van e-Competences aan te bieden, die op maat kunnen worden gebruikt in verschillende ICT-business omgevingen.

Algemeen

Cursusduur
max. 12 lessen van 2,5 uur
Zelfstudie
Oefenen thuis (circa 4 uur per week).


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 600,00 ineens of in 2 termijnen van € 330,00
Boekengeld
€ 100,00 (indicatie)
Examengeld
€ 192,00 (indicatie Associatie)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |