Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

iEXA® Basisexamen Infrastructure

Ambieert u een functie in ICT? Iedere ICT professional heeft (basis)kennis nodig van organisatieprocessen, het vertalen van deze processen naar applicaties en ICT infrastructuren. 

De iEXA® basisexamens sluiten naadloos aan op de internationale ICT competenties en beroepsprofielen. Hiermee heeft u genoeg basiskennis om aan de slag te gaan als professional in ICT. 

 • basisexamens toetsen op hbo-propedeuse niveau
 • verdiepingsexamens toetsen op hbo-bachelor niveau

Deze module beslaat vijf onderwerpen, te weten (1) ICT infrastructuren, (2) Datacommunicatie en netwerken (3) Beheer en exploitatie (4) Beheer en exploitatie en (5) Internet of things.

Computers wisselen informatie uit en kunnen met elkaar in verbinding staan. Dit houdt in dat het belangrijk is om te weten hoe de verschillende computers met elkaar communiceren. Er zijn diverse operating systemen die als basis dienen, zoals Windows en Linux. Zogenaamde netwerken moeten op een juiste manier beheerd en geexploiteerd worden. Dit heeft te maken met de goede werking van een of meer computersystemen en het netwerken. Vaak is er de verantwoordelijk voor onder andere het maken van back-ups, het installeren en instellen van updates, hardware en software, het gebruikersinformatie, wachtwoorden, beantwoorden van technische vragen, de beveiliging,  het documenteren van de werking van het systeem én nog veel meer.

Binnen projecten is er sprake van verschillende soorten documentatie. Afhankelijk van het soort project en de wijze van projectmatig werken zal er in meer of mindere mate zaken op papier worden gezet. Zonder documentatie is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering echter niet realiseerbaar. Alleen een goede documentatie kan continuïteit en overdraagbaarheid inzake het informatiesysteem garanderen. Voorbeelden van documentatie voor projecten zijn plannen van aanpak, functionele en technische documentatie, testplannen, voortgangsrapportages, conversierapport, implementatieplannen, handleidingen, onderhoudsplannen, opleidingsplannen en nog veel meer.

Naast ons mensen die met computers op het internet zijn, zijn er ook andere dingen die het internet gebruiken. Denk aan machines, sieraden, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘internet of things’, oftewel het internet der dingen. Dat biedt oneindig veel mogelijkheden. Maar het maakt het onze persoonlijke leefomgeving wel erg gevoelig voor online inbraken.

Groepsgrootte:
De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Basisexamen Infrastructure
 • maandag 04-12-2017 t/m 12-03-2018 van 18.45 - 21.30 uur

Cursusinhoud

 • Bedrijfsprocessen en organisaties
 • De positie en rol van ICT in de maatschappij en in organisaties;
 • Vertaling naar strategie, management en besluitvorming;
 • Het functioneren van ICT binnen een organisatie in de vorm van communicatie en projectmatig werken;
 • Sourcing: welke elementen van ICT voert een bedrijf zelf uit en welke worden uitbesteed.


Benodigde vooropleiding(en)

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Niveau

Vergelijkbaar met hbo-ad

Examens

De examens worden afgenomen door de Associatie. Je kunt examen doen op diverse locaties. Dit is één van drie basisdiploma’s van iEXA®.

Diplomering

Wanneer de cursist slaagt voor het examen, ontvangt hij of zij een certificaat van iExa®.

Vervolgopleiding(en)

Samen met het certificaat iEXA® Applications en het certificaat iEXA® Infrastructure hebt u genoeg basiskennis om in de ICT aan de slag te gaan. Na de 3 Basisexamens kunt u zich specialiseren in de volgende e-CF competentiegebieden:

 • Plan
 • Build
 • Run
 • Enable
 • Manage

Het e-Competence Framework (e-CF) is het Europese raamwerk waarop het e-Competence Assessment is gebaseerd.

Het e-Competence Framework omschrijft welke ICT-competenties in bedrijven en organisaties nodig zijn. Het heeft als doel in de Europese markt een algemene en volledige set van e-Competences aan te bieden, die op maat kunnen worden gebruikt in verschillende ICT-business omgevingen.

Algemeen

Cursusduur
max. 12 lessen van 2,5 uur
Zelfstudie
Oefenen thuis (circa 4 uur per week).


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 600,00 ineens of in 2 termijnen van € 330,00
Boekengeld
€ 100,00 (indicatie)
Examengeld
€ 192,00 (indicatie Associatie)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |