Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Juridische modulen

De Juridische modulen zijn bedoeld voor diegenen die zich willen bekwamen voor een baan in de juridische sector, bij makelaars, notarissen, advocaten en overheidsinstellingen. De omgeving waarin zij komen te werken maakt het noodzakelijk, dat ze vertrouwd zijn met begrippen en termen uit de juridische wereld.

Groepsgrootte:

De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Basisexamen Business Processes
 • maandag 04-09-2017 t/m 27-11-2017 van 18.45 - 21.30 uur
Basisexamen Infrastructure
 • maandag 04-12-2017 t/m 12-03-2018 van 18.45 - 21.30 uur

Cursusinhoud

U kunt ook voor één of meer losse modules inschrijven (bel ons voor de afzonderlijke tarieven).

De module Juridische Kennis  (15 avonden van 1,5 uur):

 • gedrags- en rechtsregels, soorten recht
 • rechtsbronnen en rechterlijke macht
 • burgerlijk proces, kort geding en arbitrage
 • bewijsmiddelen, rechts- en dwangmiddelen
 • handelingsbekwaamheid, huwelijk en erfrecht
 • vermogens- en verbintenissenrecht
 • risicodekking, verzekeringen en sociale zekerheid
 • ondernemingsvormen en arbeidsrecht
 • incasso, faillissement en surseance van betaling
 • schuldsanering
 • zekerheidsrechten
 • publiekrecht en belastingen

De module Juridische Vaardigheden (15 avonden van 1,5 uur):

 • recht en rechtsgebieden
 • rechterlijke instanties en competentie
 • rechtszaak (procedures strafzaak, civiele zaak, bestuursrechtspraak)
 • kantoorpraktijk: dagvaarding, rol, conclusie van antwoord, conclusie van repliek en dupliek, termijnen
 • bijzondere procedures (verzoekschriftprocedure, kort geding, eis in reconventie, conservatoir beslag, hoger beroep)
 • toevoeging (juridisch loket, aanvraag en beslissing), griffierechten en proceskosten
 • notariaat (erfrechtzaken, personen- en familierecht / testament / samenlevingscontract, hypotheek, oprichten van rechtspersonen)

WERKEN MET JURIDISCHE SOFTWARE (AAP). Cursisten krijgen een licentie voor het gebruik van het Advocaten & Mediators Automatisering Pakket (AAP), waar door veel bedrijven in de branche mee wordt gewerkt. Men oefent zich in:

 • dossiers en relaties aanmaken
 • partijen aan dossiers koppelen
 • uren schrijven en bewerken
 • verschotten en overige bedragen invoeren en bewerken
 • voorschotten invoeren
 • kilometers en declaraties
 • betalingen en aanmaningen
 • op de rol zetten
 • rol bewerken en rolberichten maken
 • toevoegingen aanvragen en verleende toevoegingen invoeren
 • eigen bijdrage
 • toevoegingen declareren en uitbetaalde toevoegingen verwerken
 • mail
 • agenda: kantooragenda bijhouden
 • rapportages vanuit AAP

JURIDISCHE CORRESPONDENTIE EN DICTAFONIE = 1 workshop bij het LSSO
Voor dictafonie gebruiken de cursisten tijdens de lessen de modernste Philips digitale transcriptieapparatuur.

 • werken met digitale transcriptieapparatuur
 • conventies van de juridische correspondentie
 • verwerken van briefdictaten
 • samenstellen van stukken op basis van dictafoonopdrachten (dagvaarding, betekeningsexploot, aanvraag bijzondere bijstand, enz.)


Benodigde vooropleiding(en)

 • een vooropleiding van minimaal VMBO TL (Theoretisch leerweg) is aan te bevelen
 • de opleiding Secretaresse of administratief medewerker
 • representatief, goede contactuele vaardigheden, dienstverlenende en positieve instelling
 • vrijstellingen

Examens

De examens worden afgenomen door het LSSO. Het examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve examinering. 

Hier vindt u meer informatie over de examens, de examentarieven en -locaties.

Diplomering

Als de student slaagt voor de examens, ontvangt hij of zij certificaten van het LSSO.

Algemeen

Cursusduur
max. 15 lessen van 3 uur + 1 workshop bij het LSSO
Zelfstudie
Circa 6 uur per week


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 800,00 ineens of 4 termijnen van € 210,00
Boekengeld
€ 135,50 (indicatie)
Examengeld
€ 113,00 (indicatie LSSO)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |