Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Marketing

Als Management Assistent(e) biedt u ondersteuning aan het management. Tijdens deze cursus leert u de basisbegrippen van marketing.

Groepsgrootte:

De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Marketing (s3 - feb 18)
 • woensdag 31-01-2018 t/m 11-04-2018 van 18.45 - 21.30 uur

Cursusinhoud

In de module Marketing worden de volgende onderwerpen behandeld:

Inleiding marketing

 • begrip marketing
 • marketingconcepten: productie, product, verkoop, marketing en maatschappelijk
 • marketingmix: product, prijs, plaats, promotie, personeel
 • omgevingsfactoren: intern/extern, micro, meso, macro (destep)
 • marketingfuncties: marketing manager, productmanager, accountmanager

Marketing managementplanning: lange, middellange en korte termijn

 • ondernemingsplan
 • missie, doelen (formulering: SMART)
 • core bussiness, afgeleide doelen
 • marketingplan
 • algemene strategieën (Porter)
 • groeistrategieën (Ansoff)

Afnemersconsumenten en industriële afnemers

 • consumentengedrag
 • besluitvormingsproces consument
 • koopsituaties
 • psychologische factoren (Maslow)
 • sociologische factoren
 • economische factoren: koopkracht
 • industriële afnemers: decision makers en koopgedrag

Marktonderzoek

 • begrip marktonderzoek, onderzoekbureau's
 • soorten marktonderzoek: desk- en fieldresearch - steekproef

Productbeleid

 • productonderdelen: fysiek, uitgebreid, totaal
 • productindelingen: naar duurzaamheid, gebruiker, koopgedrag en relatie met inkomen
 • assortiment: breed/smal, diep/ondiep, consistentie
 • trading up, trading down en kannibalisatie
 • merken en merkbescherming
 • productlevenscyclus: introductie, groei, volwassenheid, aftakeling
 • productmix: product, merk, kwaliteit, verpakking, service

Prijsbeleid

 • prijsbepalingsmethoden: kostprijs-, concurrentie- en afnemersgeoriënteerd

Distributiebeleid

 • functies distributiekanaal
 • soorten distributiekanalen
 • push en pull strategie
 • (distributie)kanaalconflicten
 • distributie intensiteit: intensief, selectief, exclusief

Communicatie

 • communicatieproces
 • reclame
 • stappenplan en effectmeting
 • soorten reclame en reclamemedia
 • reclameregels
 • persoonlijke verkoop
 • verkoopformules: AIDA en VOCATIO
 • sellogram
 • sales promotions
 • public relations
 • persberichten en ABABA-formule-sponsoring

Diensten

 • dienstenmarketing
 • product / dienst continuüm
 • kenmerken van diensten
 • personeel: back- en front-office - service: pre-sales en after-sales

Direct marketing

 • begrip direct marketing
 • vormen van direct marketing


Benodigde vooropleiding(en)

Havo-niveau of een afgeronde Secretaresse-opleiding (of vergelijkbaar).

Examens

De examens worden afgenomen door het LSSO. Het examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve examinering. 

Hier vindt u meer informatie over de examens, de examentarieven en -locaties.

Diplomering

Wanneer de cursist slaagt voor het examen, ontvangt hij of zij een certificaat van het LSSO.

Algemeen

Cursusduur
max. 9 lessen van 1,5 uur
Zelfstudie
Circa 1.5 uur per week.


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 245,00
Boekengeld
€ 34,00
Examengeld
€ 55,00 (indicatie LSSO)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |