Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Notuleren

Notuleren betekent veel meer dan alleen het schrijven van een verslag van een vergadering.

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid en in het verenigingsleven wordt de nadruk gelegd op het belang van het vastleggen van het gesproken woord tijdens een vergadering.

Groepsgrootte:

De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Notuleren (s4 - mei '19)
 • woensdag 29-05-2019 t/m 25-09-2019 van 20.30 - 22.00 uur

Cursusinhoud

In de module Notuleren, worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • voorwaarden voor het maken van goede notulen
 • vergaderbegrippen
 • vergadervormen
 • voorbereiding van een vergadering
 • functies van de notulen
 • het maken van aantekeningen
 • het uitwerken van aantekeningen
 • het model voor de notulen
 • archivering en verzending van de notulen
 • omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • tijdschema van de organisatie van een vergadering
 • Nederlandse taal
 • verslagvormen
 • kennis van organisatiesrechtsvormen van ondernemingen


Benodigde vooropleiding(en)

Minimaal MAVO, VMBO of vergelijkbaar en een behoorlijke kennis van de Nederlandse taal en type-ervaring.

Examens

De examens worden afgenomen door het LSSO. Het examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve examinering. 

Hier vindt u meer informatie over de examens, de examentarieven en -locaties.

Diplomering

Wanneer de cursist slaagt voor het examen ontvangt hij of zij een certificaat van het LSSO.

Algemeen

Cursusduur
max. 9 lessen van 1,5 uur
Zelfstudie
Circa 1,5 uur per week.


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 275,00
Boekengeld
€ 36,50
Examengeld
€ 70,75 (indicatie LSSO)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |