Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

PC Spreadsheet

In deze module wordt gewerkt met Excel versie 2013. Het Spreadsheetprogramma Excel is enorm uitgebreid. Bij de samenstelling van de cursus is uitgegaan van de vaardigheden die iemand in de beroepspraktijk nodig heeft.

Omdat je allerlei oefeningen doet, de ene keer bij het opleidingsinstituut, de andere keer thuis, ontvang je een USB-stick waarop je je bestanden kunt opslaan. Voor het maken van het huiswerk moet je wel de beschikking hebben over een computer met het programma Office Excel 2007.

Groepsgrootte:

De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.
 

Vakkenpakket

Spreadsheet (s2 - dec '18)
 • maandag 10-12-2018 t/m 25-02-2019 van 20.30 - 22.00 uur

Cursusinhoud

Inleiding Windows

 • starten en afsluiten van Excel
 • gegevens invoeren, bewaren en printen
 • tekst en getallen in een cel zetten
 • werkmappen openen, afsluiten en bewaren
 • werkblad printen en afdrukvoorbeeld bekijken

Werkbladen bewerken

 • kolombreedte en rijhoogte
 • kolommen/rijen tussenvoegen/verwijderen
 • kolommen en rijen verbergen
 • cellen selecteren
 • de inhoud van cellen wijzigen
 • de inhoud van cellen verplaatsen/kopiëren
 • cellen samenvoegen
 • titels blokkeren
 • aanbrengen/verwijderen van pagina-einden
 • kop- en voetteksten, paginanummering

Werkbladen opmaken

 • vet, cursief en onderstrepen
 • lettergrootte en - type
 • teksten uitlijnen
 • cellen omkaderen
 • tekstkleur aanbrengen en tekst markeren
 • instelling van de getallencategorie

Werken met meerdere werkbladen

 • werkbladen toevoegen en verwijderen
 • werkbladen verplaatsen en verbergen
 • de naam van een werkblad wijzigen
 • werkbladen kopiëren en koppelen
 • celverwijzingen naar andere werkbladen

Beveiliging van bestanden

 • opslaan met een wachtwoord
 • werkmap beveiligen
 • cellen beveiligen

Berekeningen en formules

 • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en percentages
 • een berekening als formule inbrengen
 • formules kopiëren
 • rekenen in uren en dagen
 • formules weergeven in het werkblad

Celverwijzing

 • relatieve celverwijzing
 • absolute celverwijzing

Functies

 • AutoSom
 • GEMIDDELDE
 • MAX en MIN
 • AANTAL
 • AFRONDEN en GEHEEL
 • ALS
 • NU en VANDAAG

Gegevens sorteren, zoeken en filteren

Grafieken

 • een grafiek maken
 • een grafiek verplaatsen en verwijderen
 • de grootte van een grafiek veranderen
 • de opmaak van een grafiek veranderen
 • gegevens van een grafiek veranderen


Benodigde vooropleiding(en)

Geen speciale vooropleiding vereist

Examens

De examens worden afgenomen door het LSSO. Het examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve examinering. 

Hier vindt u meer informatie over de examens, de examentarieven en -locaties.

Diplomering

Wanneer de cursist slaagt voor het examen ontvangt hij of zij een certificaat van het LSSO.

Algemeen

Cursusduur
max. 9 lessen van 1,5 uur
Zelfstudie
circa 1,5 uur


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 200,00
Boekengeld
€ 28,00
Examengeld
€ 60,50 (indicatie LSSO)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |