Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Rekenvaardigheid

In tal van functies is een goede rekenvaardigheid van groot belang. Dat geldt onder andere in de boekhouding, de inkoop, de export, de marketing en de makelaardij.

Groepsgrootte:

De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.
 

Vakkenpakket

Rekenvaardigheid (s1 - okt '18)
 • woensdag 03-10-2018 t/m 05-12-2018 van 20.30 - 22.00 uur

Cursusinhoud

In de module Rekenvaardigheid worden de volgende onderwerpen behandeld:

Basisrekenen

 • optellen en aftrekken
 • vermenigvuldigen en delen
 • volgorde van berekening (meneer van dalen wacht op antwoord)
 • afronden
 • breuken
 • procenten
 • promillen
 • verhoudingen
 • gemiddelden (ongewogen en gewogen)

Afschrijvingen

 • afschrijven van de aanschafwaarde
 • afschrijven van de boekwaarde
 • afschrijven over een deel van het jaar
 • restwaarde

Renterente

 • berekening in jaren
 • renteberekening in maanden
 • renteberekening in dagen

Vreemde valuta

 • het kopen van vreemde valuta
 • het verkopen van vreemde valuta
 • bankkosten

BTW

 • BTW op de verkoopprijs (excl. BTW) zetten
 • BTW uit de verkoopprijs (incl. BTW) halen
 • de essentie van de BTW-administratie
 • voorbelasting

Facturen

 • een factuur opstellen
 • tarra
 • goederenkortingen: rabat, kwantumkorting en seizoenkorting
 • betalingskortingen: korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag
 • leveringscondities

Verzekeringen

 • soorten verzekering en elementaire begrippen als polis, verzekerde, e.d.
 • premieberekening
 • poliskosten, prolongatiekosten en assurantiebelasting
 • berekening van de schade-uitkering: onderverzekering en oververzekering

Indexcijfers

 • een (ongewogen) indexcijfer berekenen
 • indexpunten en procenten
 • de basisperiode verleggen


Benodigde vooropleiding(en)

Geen speciale vooropleiding vereist

Examens

De examens worden afgenomen door het LSSO. Het examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve examinering. 

Hier vindt u meer informatie over de examens, de examentarieven en -locaties.

Diplomering

Wanneer de cursist slaagt voor het examen ontvangt, hij of zij een certificaat van het LSSO.

Algemeen

Cursusduur
max. 9 lessen van 1,5 uur
Zelfstudie
Circa 1,5 uur per week.


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 200,00
Boekengeld
€ 32,50
Examengeld
€ 45,50 (indicatie LSSO)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |