Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Secretaresse

Van een secretaresse wordt verwacht dat hij/zij alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden kan verrichten. Hierbij moet je denken aan: postbehandeling, correspondentie, receptietaken, archiveren, notuleren, factureren en gegevens beheren.

Secretaresses verlenen secretariële ondersteuning aan een afdelingshoofd en de medewerkers van een afdeling. Ze bewaken het overzicht en brengen structuur aan. Voorbeelden van werkzaamheden: bijhouden van de afdelingsagenda, afspraken regelen, telefoongesprekken voeren en het verzorgen van de correspondentie. Daarnaast notuleren tijdens vergaderingen, voorbereiden vergaderingen en het ontvangen van bezoekers. Verder sorteren ze ingekomen post en overhandigen die aan de juiste personen en bergen ze belangrijke stukken op in het archief.

Secretaresses zijn de spil van het bedrijf.

Hieronder vind je het vakkenpakket, waarbij je één avond per week naar school gaat. Indien je een andere planning wenst, kun je contact opnemen met ons.

De modulen starten bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Spreadsheet (s1 - sep '18)
 • woensdag 05-09-2018 t/m 07-11-2018 van 18.45 - 20.15 uur
Rekenvaardigheid (s1 - sep '18)
 • woensdag 05-09-2018 t/m 07-11-2018 van 20.30 - 22.00 uur
Zakelijk Engels (s2 - nov 18)
 • woensdag 14-11-2018 t/m 23-01-2019 van 18.45 - 20.15 uur
Tekstverwerken (s2 - nov '18)
 • woensdag 14-11-2018 t/m 23-01-2019 van 20.30 - 22.00 uur
Kantoorpraktijk (s3 - jan '19)
 • maandag 28-01-2019 t/m 01-04-2019 van 18.45 - 20.15 uur
Toetsenbordvaardigheid (s3 - jan '19)
 • maandag 28-01-2019 t/m 01-04-2019 van 20.30 - 22.00 uur
Zakelijk Nederlands (s4 - apr '19)
 • woensdag 10-04-2019 t/m 26-06-2019 van 18.45 - 20.15 uur
Notuleren (s4 - apr '19)
 • woensdag 10-04-2019 t/m 26-06-2019 van 20.30-22.00 uur

Benodigde vooropleiding(en)

 • voor de opleiding Secretaresse is minimaal het niveau VMBO KB (Kaderberoepsgerichte leerweg) noodzakelijk, met name voor de modulen Zakelijk Nederlands, Zakelijk Engels en Notuleren.
 • Wel wensen wij van u, dat u representatief bent en over goede contactuele vaardigheden, een dienstverlenende en een positieve instelling beschikt.
 • vrijstellingsmogelijkheden

Niveau

Hoewel een vergelijking moeilijk te maken is, kan deze opleiding qua niveau vergeleken worden met MBO niveau 3.

Examens

De examens worden afgenomen door het LSSO. Het examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve examinering. 

Hier vindt u meer informatie over de examens, de examentarieven en -locaties.

Diplomering

Alle modules worden afgesloten met een LSSO-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO-erkend landelijk certificaat. De certificaten voor de 8 modules geven recht op het LSSO-diploma Secretaresse. Om voor een diploma in aanmerking te komen moet je de opleiding binnen een periode van drie jaar afsluiten.

Vervolgopleiding(en)

Als je de opleiding Secretaresse met succes hebt afgerond, heb je de volgende mogelijkheden:

Algemeen

Cursusduur
max. 36 lesavonden
Zelfstudie
Circa 6 - 8 uur per week.


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 1.840,00 of 8 termijnen van € 241,50
Boekengeld
€ 263,00
Examengeld
€ 448,75 (LSSO - www.examenbureaulsso.nl)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |