Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

VCA basis

De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Eén daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen.

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

Doelgroep

Deze opleiding basisveiligheid is bestemd voor werknemers van aannemers of onderaannemers waarvan de opdrachtgever het VCA-certificaat verplicht stelt.

Doelstelling

Medewerkers bewust maken van veiligheidsrisico's op de werkplek.


Cursusinhoud

  • Arbowet;
  • Brand- en explosiegevaar;
  • Veilig werken met gereedschap en machines;
  • Werken op hoogte;
  • Hijsen en tillen;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Werken in besloten ruimten;
  • Elektriciteit;
  • Risicopreventie;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examens

De cursus wordt afgesloten met een officieel examen dat wordt afgenomen door het Nationaal Exameninstituut. Voor cursisten met taal- of leesproblemen of examenvrees is een mondeling examen mogelijk tegen een meerprijs

Diplomering

Diploma Basisveiligheid VCA inclusief pasjes en stickers voor het Veiligheidspaspoort (PSL boekje).

Algemeen

Cursusduur
2 dagen van 5 uur of 4 lesavonden van 2,5 uur per week.
Zelfstudie
Circa 10 uur.


Tarieven

Opleidingsgeld
€ 325,00 per deelnemer (inclusief cursusmateriaal en examen)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |