Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

VOL-VCA

De Arbo-wet stelt veilig werken verplicht. Belangrijk voor het veiligheidsniveau van het werk is de rol van de leidinggevende. "Goed voorbeeld doet goed volgen". Om als leidinggevende zelf het goede voorbeeld te kunnen geven en ook anderen op gevaren opmerkzaam te kunnen maken, is het noodzakelijk voldoende kennis te hebben. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is het zelfs verplicht dat alle operationeel leidinggevenden het certificaat "Veiligheid voor leidinggevende VCA" bezitten. Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werknemers hun werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze te laten uitvoeren en waarnodig op tijd in te grijpen.

Werkzaamheden veilig kunnen (laten) uitvoeren en medewerkers kunnen motiveren om veilig en verantwoord te werken.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor leidinggevenden (projectleiders, uitvoerders, ploegleiders) die werkzaam zijn voor bedrijven waarvan de opdrachtgever het VCA-certificaat verplicht stelt.

Doel opleiding

Werkzaamheden veilig kunnen (laten) uitvoeren en medewerkers kunnen motiveren om veilig en verantwoord te werken.


Cursusinhoud

  • Arbeidsomstandigheden;
  • Ergonomie;
  • Een ongeval en dan?;
  • Het bevorderen van veilig werken;
  • Procedures en werkvergunningen;
  • Taak-risico-analyses;
  • Bedrijfsnoodplan;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Gevarenbronnen;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.


Benodigde vooropleiding(en)

Diploma Basisveiligheid VCA

Examens

De cursus wordt afgesloten met een officieel examen dat wordt afgenomen door het Nationaal Exameninstituut. 

Diplomering

Diploma Veiligheid voor Leidinggevenden VOL-VCA inclusief pasjes en stickers voor het Veiligheidspaspoort (PSL boekje).

Algemeen

Aanvang- en lestijden
In nader overleg
Cursusduur
2,5 dagen van 5 uur of 5 lesavonden van 2,5 uur per week
Zelfstudie
Circa 10 uur


Tarieven

Opleidingsgeld
€ 350,00 per deelnemer (inclusief cursusmateriaal en examen)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |