Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Zakelijk Engels

Kennis van Engels in woord en geschrift is steeds meer noodzakelijk. In de cursus Zakelijk Engels wordt de mondelinge en schriftelijke basiskennis van de Engelse taal behandeld. De cursist leert tijdens de lessen op correcte wijze te communiceren. En het gaat natuurlijk niet alleen om het spreken. De cursisten leren tevens het schrijven van een brief of e-mail.

De module bestaat uit 8 lesblokken, waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen, nl.:

 • grammatica
 • communicatie, hierbij wordt het idioom van veel voorkomende onderwerpen behandeld.
 • correspondentie, waarbij een aantal soorten brieven worden behandeld met het bijbehorende idioom.
 • praktijk, nl.: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Groepsgrootte:

De module start bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten. Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden.

Vakkenpakket

Zakelijk Engels (s2 - dec '18)
 • woensdag 12-12-2018 t/m 27-02-2019 van 18.45 - 20.15 uur

Cursusinhoud

Grammar

 • regular and irregular verbs
 • modal verbs
 • negations and questions
 • tag questions
 • tenses
 • the gerund
 • personal, relative and possessive pronouns
 • demonstrative pronouns
 • indefinite pronouns
 • nouns and adjectives
 • plural
 • adverbs and prepositions
 • degrees of comparision
 • indications of possession

Correspondence

 • letter of application / CV
 • letter of enquiry
 • letter of reply
 • an order letter
 • letter of confirmation
 • letter of complaint

Idiom

 • telephone alphabet and punctuation
 • numbers and money
 • hours, days, months, periods of time
 • vocabulary (lijsten te leren woorden)
 • irregular verbs (lijsten onregelmatige werkwoorden)
 • how to say (lijsten met thematische uitdrukkingen)
 • additional idiom concerning correspondence

Communication

 • politeness
 • introductions
 • greetings
 • how to make phone calls
 • take down phone messages (memos)
 • offering, accepting and declining
 • giving directions
 • requests and replies
 • definite and indefinite frequency
 • making suggestions


Benodigde vooropleiding(en)

Minimaal MAVO, VMBO of vergelijkbaar met Engels in het examenpakket.

Examens

De examens worden afgenomen door het LSSO. Het examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve examinering. 

Hier vindt u meer informatie over de examens, de examentarieven en -locaties.

Diplomering

Als u slaagt ontvangt u een LSSO-certificaat.

Algemeen

Cursusduur
max. 9 lessen van 1,5 uur
Zelfstudie
Circa 3 uur per week


Tarieven

Administratiekosten
€ 25,00
Opleidingsgeld
€ 275,00
Boekengeld
€ 32,50
Examengeld
€ 65,75 (indicatie LSSO)
Nu Inschrijven
Vorige pagina
Wijzigingen voorbehouden


Share |