Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: BBL-trajecten (Het ontwikkelhuis)

 

BBL-trajecten  - Het Ontwikkelhuis “Mens & Arbeid”

Onlangs heeft Academie Mercuur het zogeheten Ontwikkelhuis “Mens & Arbeid” opgezet. U kunt gebruikmaken van de uitgebreide mogelijkheden daarvan.

ONTWIKKELHUIS “MENS & ARBEID”

Opleiding Niveau Doelgroep
 
Ontwikkeling laaggeletterdheid Nederlands A0-A1-A2 1e medewerkers
 
Arbeidsontwikkeling 1 1e medewerkers
 
Taakinstructeur 1 1e medewerkers
AKA (BBL) 1 1e medewerkers
Assistent Praktijkbegeleider (BBL) 2 Voorlieden/ ass. werkleiders
 
Lager Kader (BBL) 2 Voorlieden/ ass. werkleiders
 
Leidinggeven 1 2 Voorlieden
 
Leidinggeven 2 2/3 Voorlieden
 
Praktijkbegeleider (BBL) 3/4 Werkleiders 
 
Leidinggevende 4 Werkleiders
 
Leidinggeven voor Hoger Kader  HBO vergelijkbaar Hogere Leidinggevenden

 

Het Ontwikkelhuis “Mens & Arbeid” geeft een duidelijk en overzichtelijk beeld van onze BBL-opleidingstrajecten. De BBL-opleidingstrajecten lopen van mbo-niveau 1 tot maximaal mbo-niveau 4. Welk opleidingsniveau er wordt gevolgd, hangt af van de capaciteiten, (latente) talenten én vooropleiding van de persoon. Uitgangspunt is, dat iedere medewerker kan worden opgeleid. Op deze manier werkt Academie Mercuur samen met de medewerker aan zijn of haar eigen loopbaantraject. Medewerkers “ontwikkelen zich naar steeds beter”. Het Ontwikkelhuis is zo opgezet, dat er geen drempels zijn wat betreft deelname. De medewerkers worden op een serieuze en professionele manier opgeleid. Academie Mercuur werkt hierbij samen met Regionale Opleiding Centra (ROC’s). Binnen de diverse (maatwerk) opleidingen is veel aandacht voor communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, normen en waarden en het (laten) etaleren van gewenste houding en gedrag als ‘goed werknemer’.

Academie Mercuur levert graag vooral maatwerk. Dat betekent, dat in overleg met onze partners de nodige aandacht kan worden besteed aan vakspecifieke vaardigheden. Binnen de verschillende vakdisciplines (montage, groen, techniek, tuinbouw, groothandel, wijkbeheer, post, logistiek, schoonmaak, kringloop enzovoorts) ligt de nadruk immers niet altijd op dezelfde vaardigheden. Maar ook hier ligt het accent vooral op het ontwikkelen van competenties. Per traject wordt de competentieontwikkeling gemeten aan de hand van een competentiemodel. Alle bovengenoemde trajecten zijn modulair van opbouw. Het is mogelijk om per module een op zichzelf staande workshop te verzorgen.
 Share |