Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: Overzicht cursussen

 

Hieronder vind u een overicht van onze Bedrijfstrainingen.


Als u meer informatie wilt over één of meerdere cursussen, dan kunt u natuurlijk contact met ons
opnemen (0591-640657).

 • Managementcursussen:
  • Leidinggeven voor: lager kader, midden kader, hoger kader
  • Situationeel leiderschap
  • Projectmanagement
  • Timemanagement
  • Verbeter- en verandermanagement
  • Praktisch personeelsmanagement
  • Praktisch leidinggeven
  • Teambuilding
  • Coachend leidinggeven
  • Beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken en ontwikkelgesprekken
    
 • Public relations en voorlichting
  • Basiscursus public relations
  • Presentatie op beurzen en tentoonstellingen
  • Mediacontacten (persbericht, persconferenties en persbezoek)
    
 • Arbeidsomstandigheden
  • Omgaan met de Arbo-wet
  • ARBO beleidsontwikkeling
  • Bedrijfshulpverlening
  • Terugdringing ziekteverzuim
    
 • Kwaliteitsverbetering
  • Organisatie- en productkwaliteit
  • Klantgericht werken / handelen
  • Adviesvaardigheden voor P&O’ers
  • Gesprekstechnieken voor P&O’ers
    
 • EHBO
  • AED
  • Eenheidsdiploma EHBO
  • Reanimatie
    
 • Modules voor ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies
  • Wet en regelingen
  • Vergaderen
  • Omgaan met bedrijfsinformatie
  • Omgaan met macht
  • Analyse van de eigen werkwijze
  • Veranderende patronen in het leidinggeven
  • Omgaan met conflicten
  • Onderhandelen
  • Veranderingen in organisaties
  • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het denken over de wederzijdse afstemming van de factoren mens en arbeid


Share |