Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: Bedrijfsscholen

 

Opzetten van en participeren in bedrijfsscholen

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan. De van oudsher bekende bedrijfsschool (denk aan Philips en Fokker) doet opnieuw zijn intrede. De krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, ontgroening en het feit dat er steeds minder mensen afstuderen aan met name technische opleidingen, noodzaakt bedrijven om personeel te werven met zeer diverse achtergronden.
Door de bedrijfsschool zijn de deelnemende bedrijven in staat om zelf medewerkers van verschillend niveau en ervaring op te leiden naar de eisen van het bedrijf. De bedrijfsschool biedt cursisten een combinatie aan van werken en leren. Het leren is puur gericht op het werk dat gedaan moet worden.

Aanvullend kunnen wij zorgen voor training en coaching op het vlak van werknemersvaardigheden met het accent op houding en gedrag (attitude), sociale- en communicatieve vaardigheden en normen en waarden.
Academie Mercuur kan veel ondersteuning bieden bij het opzetten in bedrijfsscholen. Onze jarenlange ervaring stellen wij graag beschikbaar. Ook willen wij participeren binnen bedrijfsscholen.
 Share |