Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: Coachingstrajecten

 

Individuele- en team coachingstrajecten

Coaching is een leermethode die ten doel heeft het functioneren van medewerkers in hun dagelijks werk te verbeteren. Deze leermethode bestaat uit een serie bezinningsgesprekken en oefeningen, die worden gevoerd naar aanleiding van de actuele problematiek van de cursist.
De cursist analyseert onder begeleiding van de coach ingebrachte praktijkproblemen, de wijze waarop hij/zij met deze problematiek omgaat en de effecten van dit optreden. Hierdoor krijgt hij/zij inzicht in de mogelijkheden en de belemmeringen van de eigen stijl van werken, waaronder het persoonlijke gedragsrepertoire, dat de betrokkene - onbewust - bij voorkeur kiest om problemen aan te pakken. De cursist wordt vervolgens gestimuleerd om binnen de eigen werkomgeving doelgericht te experimenteren met gedragsalternatieven. De ervaringen, die hij/zij daarbij opdoet, worden in gesprekken met de coach geanalyseerd en gewaardeerd. Door middel van reflectie en oefeningen worden nieuw aangeleerde vaardigheden verder ontwikkeld en - indien noodzakelijk - wordt bij niet toereikende kennis relevante theorie aangeboden.
Coaching kan een individuele aangelegenheid zijn, maar kan ook groepsgewijs worden uitgevoerd.

Op basis van een uitgebreid intakegesprek met betrokkene wordt samen met de coach bepaald, welke items aan de orde moeten komen. Gaandeweg het coachingstraject kan in overleg met de deelnemer een bepaald item worden toegevoegd. Individuele coaching immers is per definitie maatwerk, volledig afgestemd op de te coachen persoon. De duur van de individuele coaching verschilt derhalve per persoon en is mede afhankelijk van de specifieke aandachtspunten.

Tijdens de coaching wordt de theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden- en oefeningen. De deelnemer brengt dus de geleerde theorie onmiddellijk in praktijk, wat de effectiviteit van de coaching alleen maar ten goede komt.
 Share |