Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: even voorstellen

Modern, compleet en veelzijdig opleidingsinstituut
 

Wij stellen ons hierbij graag even aan u voor.

Harrie Timmer

J.H. Timmer (Harrie)
Algemeen directeur / eigenaar
Financiën, acquisitie, public relations en projectontwikkeling en coördinatie
0591-640567 / 06-51596573
j.h.timmer@academiemercuur.nl

 

Modern, compleet en veelzijdig opleidingsinstituut

Academie Mercuur is in de loop der jaren uitgegroeid tot een compleet en veelzijdig opleidingsinstituut met een breed scala aan mogelijkheden op het vlak van mondeling onderwijs voor volwassenen. Het dag- en avondonderwijs richt zich vooral op schoolverlaters, werkenden en mensen die om- her- of bijgeschoold moeten worden in het kader van herintreding in het arbeidsproces. Onze dagschool richt zich vooral op secretarieel- en administratieve opleidingen op MBO-niveau. Daarnaast verzorgen wij voor particulieren, MKB-bedrijven, uitkeringsinstanties, reïntegratiebedrijven, gezondheidszorg, bank- en verzekeringswezen, industriële bedrijven, overheden (provincies, gemeenten, waterschappen, sociale werkvoorzieningschap), wooncorporaties enz. allerlei coachings- en adviestrajecten, leertrajecten, BBL-trajecten, projectonderwijs, bedrijfsopleidingen, bedrijfstrainingen en her-, om- en bijscholingstrajecten.

Academie Mercuur hecht aan duidelijke afspraken en komt deze ook na. Onze missie is het overdragen van kennis en vaardigheden aan het bedrijfsleven en non profitorganisaties. Dat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan blijkt uit onze jarenlange ISO-9001:2008 certificering.

Oprechte aandacht is voor ons een -vanzelfsprekende- belangrijke waarde. Wij coachen, trainen en leiden cursisten op in kleine groepen. Bij ons staat de cursist centraal en krijgt deze persoonlijke aandacht binnen een kleinschalige organisatie met een gemoedelijke sfeer. De kracht van ons instituut is ook, dat de cursisten zich daardoor snel thuis voelen. Het percentage afvallers is dan ook te verwaarlozen. Enerzijds willen we kwaliteit leveren en de cursisten een stuk bagage meegeven, anderzijds is het prettig te horen dat de cursisten met een goed gevoel terugblikken op hun Academie Mercuur periode. Wij zijn geen leerfabriek, met lange communicatielijnen en stroperig gedrag. Uitval van lesuren vanwege ziekte of vergaderingen van docenten komt bij ons niet voor! Onze opleidingen en trajecten zijn geheel afgestemd op de vraag en de behoefte van de cursist en op de behoefte van het bedrijfsleven. Onze docenten kijken heel erg goed naar de cursist zelf. Wat kan iemand precies en nog belangrijker wat wil iemand, wat is zijn of haar passie?

Een speerpunt is om samen te zorgen voor een goede motivatie. Want leren moet (én kan) ook leuk zijn. Daarin worden cursisten goed begeleid. Dat begint al bij de uitgebreide intake. Het is enorm belangrijk hoe iemand zich ontwikkelt. Wij halen er uit wat er in zit! En dat is vaak meer dan de cursist zelf vooraf denkt en verwacht. Het bedrijfsleven is niet voor niets geïnteresseerd in de cursisten die bij Academie Mercuur een opleiding hebben gevolgd. Dat is in de afgelopen decennia wel gebleken.
De bedrijfstrainingen worden zowel op het instituut als in-company verzorgd. Bedrijven kunnen kiezen voor een standaardcursus of training of, als dat niet precies is wat men zoekt, een maatwerkpakket. Academie Mercuur wordt vaak gebeld door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en instellingen in de regio die op zoek zijn naar goed opgeleide medewerkers. Wij vragen het bedrijfsleven ook om zelf input te leveren als het gaat om bepaalde competenties wat zij in hun specifieke bedrijf/branche belangrijk vinden voor hun medewerkers. Daar spelen wij via gerichte scholing & coaching nadrukkelijk op in.

Partnerships

Academie Mercuur heeft onlangs een nieuwe strategie ingezet, hetgeen is gebaseerd op het aangaan van (structurele) partnerships met vanzelfsprekende regionale en lokale betrouwbare partners met als doel het zoveel mogelijk bevorderen van win/win-situaties ten behoeve van de uiteindelijke cliënt. Als partners versterken we elkaar nadrukkelijk. Op die manier wordt een stuk synergie gerealiseerd.

De kernwaarden van Academie Mercuur 

Wij staan voor:

 • Oprechte aandacht
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Betrouwbaarheid
 • Doelgerichtheid
 • Innovatie
 • No-nonsense
 • Focus op toevoegen van waarde

Het sociale gezicht van Academie Mercuur, wij:

 • zijn sociaal bewogen, wij werken met mensen en kunnen én willen iets voor hen betekenen
 • zijn empatisch, we leven ons in en geven mensen zelfvertrouwen
 • zijn vaak een lichtpunt voor cliënten in de zin van het verzorgen van scholing, coaching en advies
 • bieden mensen perspectief en hulp bij het anticiperen op de toekomst door middel van een goede beroepsopleiding (met aandacht voor ontwikkeling van de benodigde competenties, (latente) talenten en vaardigheden), dat is essentieel, want anders wordt het lastig om werk te krijgen
 • stimuleren mensen om zich verder te (blijven) ontwikkelen
 • zijn kleinschalig, ook qua groepsgrootte, en kunnen onze cursisten daardoor persoonlijke (oprechte) aandacht geven
 • Voortdurende focus op ontwikkeling van mens & organisatie


Academie Mercuur richt zich met haar uitgebreide expertise binnen diverse organisaties op permanente educatie: de voortdurende ontwikkeling van mens en organisatie. Door jarenlange ervaring in allerlei sectoren kent Academie Mercuur de organisatiebehoeften en processen binnen vele bedrijven bijzonder goed. De ontwikkelde concepten, trainingen en workshops hebben hun werking ruimschoots bewezen. De organisaties én deelnemers aan de trainingen reageren positief en enthousiast.

Het is een feit, dat goed opgeleide mensen sneller een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor mensen met een bepaalde achterstand op diezelfde arbeidsmarkt. Daarnaast is, ook gezien de vergrijzing, iedereen straks hard nodig. Nu al zien we in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt aanzienlijke personeelstekorten ontstaan (o.a. in de zorgsector en in het onderwijs).
Continu opleiden en trainen van personeel is derhalve noodzaak. Zeker in een tijd van oplopende (jeugd)werkloosheid. De omgeving van het bedrijf verandert voortdurend, dat geldt ook voor de steeds hogere eisen die aan mensen gesteld worden, bedrijven moeten daar continu alert op anticiperen. Voor een bedrijf betekent dat, dat het zijn medewerkers moet blijven scholen. Daarmee blijft men immers verzekerd van goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Deze vormen immers het hart van iedere onderneming. Wij helpen het bedrijf graag met het goed in kaart brengen van de scholingsbehoefte. Daarna maken we desgewenst een scholingsplan en voeren de scholing uit. Op deze manier kunnen we snel en flexibel op de wensen van de klant inspelen. Wij zijn voortdurend bezig onze cursussen en opleidingen af te stemmen op de behoeften vanuit de markt. Alle opleidingen zijn geheel up-to-date.

Er is dan ook een uitstekende samenwerking en wisselwerking tussen ons instituut en het bedrijfsleven. Daar zijn wij trots op! Dat is, naast het leveren van kwaliteit, wellicht één van de redenen waarom wij het als particulier opleidingsinstituut inmiddels al ruim 60 jaar volhouden in deze markt.
Wij zijn een graag geziene partner voor het bedrijfsleven en overheid en dat willen we graag zo houden.

Mensen moeten blijven investeren in zichzelf. Wij weten door onze jarenlange ervaring, dat mensen vaak veel meer kunnen dan ze denken. Bewust worden van de eigen kwaliteiten, (latente) talenten en vaardigheden en werken aan de eigen toekomst is buitengewoon belangrijk! Juist in deze economisch mindere periode is scholing, bijscholing en omscholing essentieel. Iemand is dan breder inzetbaar, doelgerichter en krijgt aanzienlijk meer zelfvertrouwen. Reguliere vakken als Nederlands of Engels zijn natuurlijk belangrijk, maar het is voor veel van onze cursisten zeker zo belangrijk is dat ze weer zelfvertrouwen krijgen. Voor hen geldt, dat ze aan het begin van de opleiding erg onzeker zijn en twijfelen aan hun capaciteiten. Hier besteden wij in al onze opleidingen dan ook veel aandacht aan. Tijdens de studie merken de cursisten dat ze meer kunnen dan ze dachten en dat sterkt het zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen is van groot belang als ze gaan solliciteren en weer aan het werk gaan. Kortom: wij halen uit mensen wat er in zit. En dat is veel meer dan iemand zelf denkt. Wij geven de leerlingen perspectief. Daarom zeggen wij nu ook, ga er voor! Een veelgehoorde reactie is: “Wat jammer eigenlijk dat ik niet eerder gekomen ben”. Als mensen eenmaal over de streep zijn en aan een opleiding zijn begonnen, geeft dat vaak veel voldoening. Ook de overheid erkent het belang van goed geschoold en getraind personeel. Zij stimuleert dat, door bij scholing van medewerkers fiscale aftrekposten aan te bieden.

Opleiding, scholing en training van vaardigheden is van alle tijden. Dat is onze ‘core business’.

Onze docenten & trainers

Academie Mercuur kan een beroep doen op circa 50 gekwalificeerde en bijzonder ervaren docenten / trainers. Zij bepalen al jarenlang hét succes van Academie Mercuur. Ieder traject immers valt of staat met de kwaliteit en aanpak van onze docenten/trainers. Naast didactische kwaliteiten beheersen zij hun vakgebied als geen ander en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het eigen vakgebied. Vanzelfsprekend is er onderling ook sprake van collegiale review.
Onze docenten/trainers bezitten het vermogen om de cursisten te motiveren, te enthousiasmeren en zelfvertrouwen te geven. Als je (als docent/trainer) veel geeft, dan krijg je ook veel terug. De lessen moeten ook leuk zijn. Cursisten moeten dus vooral geprikkeld worden. Dan komen ze in beweging. Dat heeft ook met inlevingsvermogen te maken. Het cursusmateriaal is wat dat betreft vooral ondersteunend en geschikt als naslagwerk. Academie Mercuur is erg content met het huidige bestand docenten /trainers.

Last but not least: onze administratieve en facilitaire ondersteuners.

Ivonne Makken is coördinator van de administratie en wordt daarbij ondersteunt door Jolanda Aalders-Trip. Zij zijn eerste aanspreekpunt voor cursisten. Zij verzorgen de dag- en avondschool van intake t/m diplomering (eerste contact; intake; inschrijving; bestellen boeken; facturatie; correspondentie; roosters; examens; diplomering). Verder houden zij zich bezig met offertes en aanbestedingen; administratie van ESF, RBO en UWV WERKbedrijf; de communicatie naar klantmanagers & werkcoaches van het UWV WERKbedrijf, RBO en gemeente(n); diploma-uitreikingen; vertegenwoordiging op beurzen e.d.; het beheer van onze computerbestanden en een deel van de website en overige voorkomende werkzaamheden.
Ivonne en Jolanda zijn bereikbaar via tel. 0591-640567 en via i.makken@academiemercuur.nl respectievelijk j.aalders@academiemercuur.nl en zijn u graag tot dienst!.

Ammy Ophof-Luchies is belast met facilitaire zaken en is onze kantinebeheerder (zowel overdag als ‘s avonds). Tevens verricht zij ondersteunende administratieve taken. Ammy is bereikbaar via telefoonnummer 0591-640567. Marita Wessels neemt deze taak ’s avonds voor haar rekening.

Academie Mercuur is erg blij met de prima ondersteuning van bovengenoemde dames. Hun inbreng is van essentieel belang voor ons bedrijf!


ACADEMIE MERCUUR:
Wij zijn u graag tot dienst!

 Share |