Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: innovatie-instrument

 

Opleiden: het innovatie-instrument


Verandering: kenmerk van deze tijd.

Met uw bedrijf, onderneming of instelling participeert u in een snel veranderende omgeving. Systemen, mensen en markten generen nieuwe behoeften en de daaraan gepaard gaande veranderingen kunnen de gang van zaken binnen uw organisatie sterk beïnvloeden.

Bijblijven door mee te veranderen - en een voorsprong nemen - betekent dat u moet werken met actuele systemen en mensen die up-to-date zijn opgeleid. Flexibel ingestelde medewerkers die gemotiveerd werken en er niet voor terugschrikken de zaken eens op een andere manier aan te pakken.

Wat moeten mijn medewerkers .....

.... kunnen?

Dat vraagt u zich ongetwijfeld het eerst af, wanneer u denkt aan training en opleiding. Op dat moment komt het er op aan, dat u aangeeft wat uw medewerkers moeten beheer¬sen, welk niveau gewenst is en hoeveel inspanning het bereiken ervan mag kosten.

In deze fase kunt u Academie Mercuur inschakelen. In samenspraak met u wordt bepaald welke doelen u kunt realiseren. Als u dat wilt, kijken we verder vooruit. Naar de ontwikkeling van de individuele medewerker en de functie, naar de afdeling of wellicht de organisatie. Zo ontstaat een scherp beeld van de opleidingsdoelen die relevant zijn voor uw medewerkers en uw organisatie.

..... kennen?

Wanneer de opleidingsdoelen zijn vastgesteld, bestaat de volgende stap uit het zoeken naar de benodigde kennis. Die kennis haalt Academie Mercuur voor u uit het uitgebreide cursusaanbod, opgebouwd vanuit een jarenlange ervaring.

Binnen het instituut werken ruim vijftig gespecialiseerde opleiders en trainers. Zij vormen een deskundig team dat sterk is in kennisoverdracht en -toepassing. Samen met de cursisten realiseren zij de vertaalslag van theorie naar praktijk.

Na een grondige toetsing van de cursisten gaat Academie Mercuur met u na of de gewenste leereffecten ook daadwerkelijk optreden in het dagelijkse werk. Het uitein¬delijke resultaat telt!

De docenten evalueren regelmatig de wensen, opinies en ervaringen van de bedrijfsrelaties en cursisten. Dit is één van de manieren waarop zij, naast hun betrokkenheid, ook hun kwaliteit op peil houden.

..... willen?

Eén ding staat voor ons vast: goed getrainde medewerkers zijn zeker van hun zaak. Hun talenten worden optimaal gebruikt en hun activiteiten zijn gericht op het doel van uw organisatie. Iedere taak zal een uitdaging zijn. In de filosofie van Academie Mercuur is de positieve werkhouding het uiteindelijke resultaat van een geslaagd leerproces. Veel organisaties doen er hun voordeel mee.


Effectief opleiden m.b.v. het stappenplan.

Uitgangspunten
1. Bedrijfstrainingen moeten effect sorteren en leiden tot betere bedrijfsresultaten.
2. Talenten moeten worden gemobiliseerd en gericht op het doel van de onderneming of instelling.
3. Reeds aanwezige kennis en vaardigheden moeten worden aangescherpt.
4. Nieuwe kennis en vaardigheden moeten effectief worden aangeleerd.

Stappenplan
1. Inventarisatie van de concrete opleidingsbehoefte binnen uw organisatie.
2. Vaststelling van het te bereiken opleidingsdoel en de daarvan afgeleide leer- en ontwikkelingsdoelen.
3. Ontwikkelen van een cursuspakket-op-maat.
4. Gedetailleerde offerte en een presentatie van het cursuspakket aan de cursisten.
5. Uitvoering van de cursus of de training.
6. Evaluatie: zijn de gestelde doelen bereikt?

Na een afgesproken tijd neemt Academie Mercuur contact met u op en vraagt naar de resultaten-op-termijn van de cursus.......
In hoeverre benutten de cursisten de verworven kennis en vaardigheden?
Bent u nog steeds tevreden over de resultaten?
Of, had u meer resultaat verwacht?
Als dat zo is, is het belangrijk om samen te zoeken naar een werkwijze om alsnog een goed resultaat te bereiken.

Wat kan Academie Mercuur voor u betekenen?

Academie Mercuur is een deskundige partner, die altijd maatwerk levert. Hierna volgt een overzicht van het maatwerk, dat tot nog toe met succes verzorgd is.Share |