Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: Interim advies

 

Interim Advies

Ontstaan
 

Groei in de bedrijfsactiviteiten betekent in de meeste gevallen verandering: het aantrekken van nieuw personeel, het uitbreiden van de bedrijfscapaciteit en vooral het aanpassen van de bedrijfsorganisatie.
Academie Mercuur speelt op deze situatie in.
Een jarenlange ervaring in veranderingsprocessen stelt haar adviseurs in staat hun kennis en vaardigheden te bundelen en in te zetten in een bureau voor organisatie¬advies, dat u ondersteunt bij het in goede banen leiden van deze ontwikkelingen.

Doelstelling

Mercuur Advies ondersteunt bedrijven en instellingen bij het maken van de noodzakelijke beleidskeuzes en het begeleiden van veranderings- c.q. vernieuwingsprocessen die hieruit voortvloeien.

Advisering kan betrekking hebben op:

 • het opzetten van scholingsprogramma's
 • loopbaanbegeleiding
 • het begeleiden van veranderingsprocessen
 • cultuurveranderingstrajecten
 • het implementeren van nieuwe managementstrategieën
 • ARBO zaken, w.o. ziekteverzuimbegeleiding
 • het verwerven van veiligheidscertificaten
 • aanscherping van de managementtools
 • P. & O. diensten
 • interim management

Werkwijze

 • Na een uitvoerig gesprek samen met het management, wordt de problematiek in kaart gebracht.
 • Op basis van de verstrekte gegevens en zo mogelijk aanvullend onderzoek, wordt een advies uitgebracht.
 • Het advies(rapport) wordt met het management besproken en er wordt een strategie voor verandering opgesteld aan de hand van gezamenlijk vastgestelde doelen. Er wordt een actieprogramma en een planning gemaakt.
 • Het actieprogramma wordt uitgevoerd en de veranderingen worden besproken, gestuurd, begeleid en geïmplementeerd.
 • Evaluatie. Tijdens de bespreking van het advies wordt een termijn afgesproken waarop de veranderingen op hun inhoudelijke effecten worden getoetst en zo nodig bijgesteld.
   


Share |