Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: Kadertrainingen

 

Kadertrainingen

Management, Organisatie en Leidinggeven
 

Bedrijven en organisaties zijn continu in ontwikkeling. Dat is niet iets van de laatste tijd, maar dat is nooit anders geweest. Wat wel anders is, zijn de eisen die we in de 21e eeuw aan onze medewerkers stellen. Zo vragen we van ze:

  • mee te denken
  • hun verantwoordelijkheid te nemen
  • het belang van de organisatie continu in de gaten te houden

Bij deze “nieuwe” verantwoordelijkheden hoort ook, dat bedrijven hun medewerkers de middelen geven om te kunnen voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden.

De kadertrainingen van Academie Mercuur bieden uw medewerkers de middelen die ze nodig hebben om op hun niveau goed te kunnen functioneren. Het totale opleidingstraject bestaat uit drie opeenvolgende trainingen:

  • Leidinggeven voor het Lager kader - deel 1
  • Leidinggeven voor het Lager kader - deel 2
  • Leidinggeven voor het Midden kader

Deze in de loop van vele jaren ontwikkelde trainingen vormen samen een aaneensluitend ontwikkelingstraject voor uw medewerkers. Wilt u meer weten over onze kadertrainingen? Wij informeren u graag.
 Share |