Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Kantooropleidingen en talen

 

Niet altijd is het nodig om een beroepsopleiding te volgen, soms kan er volstaan worden met afzonderlijke vakken, bijvoorbeeld:

  • leren typen
  • het verbeteren van het schrijven van brieven in het Nederlands
  • uw carrièremogelijkheden vergroten door uw reeds behaalde diploma’s uit te breiden met bijvoorbeeld de medische of juridische vakken
  • het verbeteren van een vreemde taal

Onze kantoor- en talenopleidingen zijn hiervoor uitermate geschikt.

U kunt zich opgeven voor de opleiding(en) die u wilt volgen. Voor iedereen kan er een passend pakket worden samengesteld, gericht op het doel en het niveau van de cursist.

Onze mogelijkheden:

  Algemene secretarieel / administratieve vaardigheden
  Talen:
 
  Boekhoudkundig:
 
  Commerciële vaardigheden:
 
  Secretariële specialismen:


Share |