Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Workshop: Opfriscursus Nederlands

 

Opfriscursus Nederlands

Wilt u uw Nederlands opfrissen, dan kunnen wij u helpen.

Veel professionals hebben moeite met Nederlands. Eindigt het woord met een d of een t, gebruik je wel een tussen-n of niet. En hoe zit het met nieuwe woorden zoals sms’en en linkedinnen.

Doel van de training
• u bent op de hoogte van de Nederlandse regels
• veelgemaakte fouten zult u niet (meer) maken

Inhoud van de training
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- (Nieuwe) spelling
  • de tussen-n-regel
  • gebruik van hoofdletters en kleine letters
  • schrijfwijze van afkortingen
  • aaneenschrijven, koppelteken of los?
  • gebruik van spelling- en leestekens (trema, puntkomma, komma, aanhalingstekens, accenten)
  • gebruik van c en k
  • meervoudsvorming
- Grammatica
  • werkwoordsvormen (d’s en t’s)
  • vervoeging van Engelse werkwoorden (faxen, e-mailen, saven)
  • samengestelde werkwoorden met vaste voorzetsels (ervan uitgaan of er vanuit gaan zinsbouw)
- Lastige taalkwesties
  • dat/wat
  • hen/hun
  • congruentie (de reizigers wordt/worden verzocht)
  • contaminatie (nachecken)
  • samengetrokken zinnen
  • beknopte bijzinnen

Groepsgrootte

:  

De training start bij een groepsgrootte van minimaal 4 deelnemers.
Zijn er minder cursisten, dan zal de planning aangepast worden

Duur van de training

:

2 dagen

Kosten

:

per deelnemer € 790,00 (incl. lesmateriaal, koffie en thee en lunch)

Planning

:

Zie planningsschema

 
     

 

 Share |