Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Scholingsvoucher: € 2.500,00

 

Werkt u in de langdurige zorg of heeft u in de langdurige zorg gewerkt?

U kunt gebruikmaken van de scholingsvoucher. Dit is een subsidie voor een opleiding 
die u bij UWV kunt aanvragen.

Met de scholingsvoucher kunt u zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep.
U kunt hiervan gebruikmaken als:

  • U behoort tot de doelgroep; 
  • en u gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep.

De doelgroep:
Met de doelgroep langdurige zorg wordt gedoeld op de werknemers uit de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg (zowel intramuraal als extramuraal). Het gaat om werknemers in de zorgberoepen. Hiermee wordt bedoeld de werknemers die direct betrokken zijn bij de verzorging van de patiënten of medewerkers die in een meewerkend leidinggevende  rol werken.

Zowel medewerkers die werkzaam zijn in de sector (in loondienst of als zelfstandige) als medewerkers die vanuit hun functie in de langdurige zorg in de WW gekomen zijn (of een IOW uitkering ontvangen als vervolg op de WW), behoren tot de doelgroep.

Administratieve functies, managementfuncties, schoonmaak- en cateringmedewerkers en andere functies die niet direct met de zorg aan de patiënt verbonden zijn, behoren niet tot de doelgroep.

 


Een voorwaarde voor het scholingsvoucher is:
Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de kansberoepenlijst. Bij ons zijn dit de opleidingen:


Overige voorwaarden:

  • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en lesgeld. De bovenstaande opleidingen vallen binnen € 2.500,00.
  • U plaatst uw cv op werk.nl en u gaat er mee akkoord dat het UWV u registreert als werkzoekende.
  • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat. Dit geldt voor de bovenstaande opleidingen.
  • U kunt maar 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.

 Share |