Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: Trainingen voor non-profit organisaties

 

Trainingen voor non-profitorganisaties

De trainers/docenten binnen Academie Mercuur hebben veel ervaring binnen overheidsinstellingen: gemeenten, gemeenteraden, provincies, waterschappen, sociale werkvoorziening, UWV WERKbedrijf enzovoorts. Alle vormen van coachingstrajecten, trainingen, workshops en opleidingen kunnen wij uitvoeren. Denkt u bijvoorbeeld aan het instrueren, opzetten, uitvoeren en/of begeleiden van doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek ex. Artikel 213a Gemeentewet of aan onze (ook financieel gezien) interessante kaderopleidingen (management, organisatie en leidinggeven) en trainingen op het vlak van houding en gedrag (attitude), communicatieve- en sociale vaardigheden.
 Share |